Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
PG & PB
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Người mẫu
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Hoa Hậu
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Ban nhạc
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Mc & Ca sĩ
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Vũ đoàn
Sân khấu
Âm thanh
Ánh sáng
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Xiếc, Ảo thuật
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Lân, sư, rồng
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Múa trống
Tổ chức lễ động thổ,
khởi công
Photo by: Hasaevent
Tổ chức lễ hội,
sự kiện cộng đồng
Tổ chức lễ khành thành
Photo by: Hasaevent
Tổ chức lễ khai trương
Photo by: Hasaevent
Tổ chức hội chợ,
triễn lãm
Photo by: Hasaevent
Tổ chức kỷ niệm
ngày thành lập
Photo by: Hasaevent
Tổ chức lễ ra mắt
sản phẩm mới
Photo by: Hasaevent
Tổ chức tiệc tất niên,
gặp mặt đầu năm
Photo by: Hasaevent
Tổ chức hội nghị công ty,
tri ân khách hàng
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Cho thuê rối hơi, cổng hơi,
nhà hơi
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Cho thuê Kinh khí cầu
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Dịch vụ thổi bong bóng,
bóng bay
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Cho thuê thảm trải sàn
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Cho thuê nhà bạt, dù bạt,
lều
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Cho thuê bàn ghế, ly,
chén, dĩa
Photo by: Hasaevent
Lửa trại & Cồng chiêng
Photo by: Hasaevent Photo by: Hasaevent
Nhân tượng
Phim quảng cáo
Photo by: Hasaevent
Team building
Du lịch
Photo by: Hasaevent
Golf
Photo by: Hasaevent
Truyền thông
Photo by: Hasaevent
Tin trong nước
Photo by: Hasaevent
Tin thế giới